< Elektronisk signering

På vilka olika sätt kan man signera avtal elektroniskt?

Det finns olika sätt att signera digitalt och det kan skilja sig vilka lösningar som finns tillgängliga i olika länder. Den högsta säkerhetsnivån fås med hjälp av e-legitimation, d v s en elektronisk legitimation som är godkänd av banker och/eller myndigheter (t ex BankID i Sverige). Egreement erbjuder även möjlighet att signera med hjälp av en så kallad ritsignatur, där parterna signerar på en läsplatta, mobiltelefon, kortapparat eller liknande. Vi har prioriterat de mest sofistikerade lösningarna då vi månar om våra kunders personliga integritet och säkerhet i transaktionen.

Relaterade frågor