< Elektroniska avtal

Vad krävs för att större företag och organisationer ska komma igång med elektronisk signering av avtal?

Egentligen är det bara att starta! Man behöver en möjlighet att signera elektroniskt, t ex BankID, Mobilt BankID, eller en läsplatta med en applikation för ritsignering, och ett abonnemang hos oss, Egreement. Vill man ha en bättre totallösning rekommenderar vi en anpassad lösning integrerad med företagets administrativa system. Då jobbar vi tillsammans med organisationen för att förstå behoven, utveckla en skräddarsydd lösning och hjälpa medarbetarna att komma igång med det nya sättet att jobba. Det brukar ta någon eller några månader från start till lösningen kan lanseras.

Relaterade frågor