< Elektroniska avtal

Vilka är fördelarna med elektroniska avtal?

Framför allt kan man sänka kostnaden per avtal med 50-80% genom att minska pappershanteringen och därmed den tid det tar att administrera själva signeringen och lagringen av ett avtalet. Andra viktiga fördelar är att företaget får bättre kontroll över avtalsprocessen och lagringen av ingångna avtal, och att man kan säkra sina intäkter genom att själva avslutet kommer till stånd snabbare. För fler fördelar, läs mer om tjänsten.

Relaterade frågor