< Elektroniska avtal

Varför skulle våra kunder och avtalsparter vara intresserade av att använda den här lösningen om vi introducerar den?

Traditionell signering av två avtalsparter förutsätter endera att man träffas och signerar samtidigt, eller att man skickar avtalet via post mellan parterna. Elektronisk signering innebär att båda parter kan signera direkt och avtalet kan börja gälla direkt, utan att ni träffas och utan att behöva vänta på att få avtalsförslaget med posten, skriva på och skicka tillbaka. Även er kund och motpart upplever alltså en enklare, snabbare och mer pålitlig process.

Relaterade frågor