< Webbtjänst

Kan jag ändra en parts e-postadress om den visar sig vara felaktigt angiven?

Ja. Välj ”Påminnelse” i menyn för dokumentet. Här kan du välja att ändra en eller flera e-postadresser för parterna samt påminna om att signaturen ännu inte genomförts.

Relaterade frågor