< Webbtjänst

Kan jag förlänga förfallodatum efter att dokumentet har skickats för signering?

Ja. Välj “Ändra förfallodatum” i menyn för dokumentet och ändra till önskat datum, detta fungerar även för dokument som har passerat det ursprungliga förfallodatumet.

Relaterade frågor