< Webbtjänst

Om jag vill göra ändringar i ett dokument – hur gör jag då?

Om dokumentet inte är skickat för signering kan ändringar göras direkt i utkastet. Ett dokument som har skickats för signering är låst och kan inte ändras. Man kan enkelt skapa ett nytt dokument med samma innehåll och parter genom att välja “Skapa nytt” i menyn för det ursprungliga dokumentet. Du kan därefter göra ändringar i det nya utkastet innan det skickas för signering.

Relaterade frågor