< Avtaler og maler

Hva er et e-avtalenummer?

E-avtaletnummeret er et unikt identifikasjonsnummer som automatisk gis av Egreements system til hver kontrakt etter at kontrakten er lagret for første gang.

Relaterte spørsmål