< Avtaler og maler

Hvis jeg ønsker å gjøre endringer i avtalen – hva gjør jeg da?

Dersom avtalen ikke er sendt til signering, kan endringer gjøres direkte i avtaleutkastet. Når avtalen er sendt ut for signering vil den være låst for endringer. Dersom du ønsker å endre avtaleteksten etter at avtalen er sendt ut, må du gjøre ønskede endringer i en ny versjon av avtalen.

Relaterte spørsmål