< Avtaler og maler

Vi har egne avtalemaler. Kan disse benyttes i løsningen til Egreement?

Ja. I vårt Connect-tilbud er det mulighet for å tilpasse din bedrifts egne maler slik at de blir en integrert del av prosessene.

Relaterte spørsmål